PRIHLÁŠKA TÍMU DO LEVICKEJ FLORBALOVEJ LIGY


Odoslaním tohto formulára prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tejto prihláške tímu, som poskytol/poskytla organizátorom Levickej Florbalovej Ligy (ďalej LFL) dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň dávam organizátorom LFL súhlas s evidenciou a spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely databázy hráčov pre štatistiky a registráciu do LFL v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
created by Romy ..:: 2019 ::..