FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE TÍMU | LFL

sezóna 2020/2021
Levice online - regionálny portál pre levický okres a okolie - Leviceonline.sk
Logo LFL

Prihlásenie tímu do LFL


FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE TÍMU DO LEVICKEJ FLORBALOVEJ LIGY
 
 
Odoslaním tohto formulára prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som v ňom uviedol/uviedla, som poskytol/poskytla organizátorom Levickej Florbalovej Ligy (ďalej LFL) dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň dávam organizátorom LFL súhlas s evidenciou a spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely prihlásenia a registracie timu, vyhodnocovanie štatistík športových výkonov v LFL v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
    PODMIENKY REGISTRÁCIE:
  1. Zaplatenie štartovného poplatku 250 EUR najneskôr do konca septembra, resp. do 1. kola ligy.
  2. Tím musí mať dresy = všetci hráči (okrem brankára) musia mať na tričku viditeľné číslo a hráči v poli musia mať tričká rovnakej farby
  3. Počet hráčov je minimálne 1 brankár + 5 hráčov v poli, maximálne 20 hráčov spolu
  4. Ligy sa môžu zúčastniť aj zmiešané tímy
  5. Minimálny vek hráčov je 15 rokov (v opačnom prípade musí byť na hráčových zápasoch prítomný jeho zákonný zástupca)
  6. Každý tím musí odovzdať usporiadateľovi súpisku, ktorá obsahuje zoznam hráčov s číslom na ich dresoch, pozíciou, dátumom narodenia a fotografiou tváre (pre účely zhotovenia registračky). V súpiske musí byť označený kapitán tímu a brankár.
  7. Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel florbalu s niekoľkými odchýlkami.
Po obdržaní prihlášky dostanete obratom presné pokyny pre ďalší postup. Až po splnení všetkých podmienok bude registrácia tímu dokončená. O úspešnosti registrácie budete informovaní prostredníctvom e-mailu.