FORMULÁR NA ZASLANIE SÚPISKY TÍMU | LFL

sezóna 2020/2021
Levice online - regionálny portál pre levický okres a okolie - Leviceonline.sk
Logo LFL

Zaslanie súpisky


Použite náš formulár alebo uvedené e-mailove adresy
NÁZOV TÍMU
 
HRÁČI
MENO HRÁČA POZÍCIA DÁTUM NARODENIA ČÍSLO NA DRESE
 
REALIZAČNÝ TÍM
MENO POZÍCIA
Odoslaním tohto formulára prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som v ňom uviedol/uviedla, som poskytol/poskytla organizátorom Levickej Florbalovej Ligy (ďalej LFL) dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň dávam organizátorom LFL súhlas s evidenciou a spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely prihlásenia a registracie timu, vyhodnocovanie štatistík športových výkonov v LFL v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Súpisky nám môžete poslať aj iným spôsobom. Stačí ak nám pošlete e-mail na niektorú z týchto adries:

riki1999riki@gmail.com
samuel.haszics.sk@gmail.com

V správe uveďte celý NÁZOV TÍMU a pre jednotlivých hráčov MENO a PRIEZVISKO, POZÍCIU v tíme, DÁTUM NARODENIA alebo VEK a ČÍSLO na drese! Ďalej meno KAPITÁNA tímu a meno a kontakt na ZÁSTUPCU TÍMU (nemusí to byť nutne kapitán, ale mal by sa zúčastňovať organizačných stretnutí v Leviciach a odovzdávať informácie celému svojmu tímu). Organizačné stretnutia sa väčšinou konajú v piatok medzi 18:00 až 20:00).